Báo cáo danh sách công chức, viên chức đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 598/SGD&ÐT-TCCB
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Nhằm nắm rõ số liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ, từ đó có kế hoạch phát huy tốt vai trò của đội ngũ nảy trong việc nâng cao chất lượng quản lý quản lý giáo dục và chất lượng dạy học tại các đơn vị

1. Thống kê đầy đủ, chính xác .số công chức, viên chức của đơn vị đã bảo vệxong tiến sĩ, thạc sĩ (theo mẫu 1) và số công chức, viên chức đang học tiến sĩ, thạc sĩ (theo mẫu số 2).

2. Thủ trưởng đơn vị yêu cẩu mỗi cán bộ, giáo viên đã bảo vệ xong tiến sĩ,thạc sĩ nộp cho Sở GD&ĐT 01 quyển luận văn tốt nghiệp (trừ những người đã nộp từ đầu năm 2011).

3. Riêng các công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở đã bảo vệ tiến sĩ, thạc sĩ trong năm 2012 và 2013 mà chưa được hỗ trợ kinh phí theo chủ trương của tỉnh thì làm hồ sơ đề nghị nhận tiền hỗ trợ. Hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị hưởng tiền hỗ trợ có xác nhận của cơ quan (theo mẫu)
+ Quyết định cứ đi học của UBND anh (pho to công chứng)
+ Bằng tốt nghiệp quyết đinh công nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo hoặc
giấy chứng nhận đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (pho to công chứng)
(Tất cả bỏ vào bì hồ sơ, ghi rõ nội dung bên ngoài “Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí theo chính sách thu hút của tỉnh”)
Nội dung cụ thể xin xem file đính kèm.
Phòng TTCB