Bổ sung kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT lần thứ VII năm học 2012-2013

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 132/KH-GDTrH
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các đơn vị một số nội dung công việc cụ thể của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THI’T lẩn thứ VII năm học 2012-2013 như sau:

I. KHAI MẠC HỘI THI

Thời gian: 7h00 ngày 20/02/2013

– Địa điểm: Nhà Đa năng trường THPT Kon Tum

– Đối tượng tham dự:

+  Ban Giám đốc;

+ Đại diện lãnh đạo các phòng ban của Sở;

+ Đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc,

+ Ban giám khảo;

+ Ban tổ chức;

+ Toàn thể giáo viên THCS và THPT dự thi.

Kế hoạch này thay cho giấy mời.

– Nội dung chương trình khai mạc:

+ Ổn định tổ chức

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Phát biểu của Lãnh đạo Sở chỉ đạo Hội thi

+ Thông báo một số thông tin.

II. THI SOẠN GIÁO ÁN

II. 1. Kế hoạch thi

1 Địa điểm: Trường THPT Kon Tum.

2. Thời gian:

– Đối với cấp THPT: Từ 8h30 đến loh30 ngày 20/02/2013.

Đối với cấp THCS: Từ 13h30 đến 15h30 ngày 20!02/2013.

3. Lưu ý:

– Giáo viên dự thi không mang sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo khác, không đem điện thoại di động vào phòng thi. Ban tổ chức sẽ cung cấp SGK, giấy thí, giấy nháp cho giáo viên dự thi.Giáo viên chỉ đem bút, thước, com pa vào phòng thi.

II. 2. Kế hoạch chấm thi

1. Ban giám khảo chấm thi nội dung soạn giáo án họp xây dựng đáp án, biểu điểm tiết thi soạn giáo án đối với cấp THPT vào lúc 9h30 và đối với cấp THCS vào lúc 14h30 ngày 20/02/2013 tại Hội trường trường PT DTNT tỉnh.

2. Chấm thi từ ngày 21!02/2013 đến ngày 23/03/2013.

II 3. Thông báo kết quả:

Ban tổ chức thông báo kết quả chấm thi nội dung soạn giáo án và danh sách giáo viên được tiếp tục dự thi phần tiết dạy trên lớp của cấp THPT và THCS vào ngày 24/02/2013. Danh sách này được thông báo qua email đến các đơn vị và được niêm yết tại trường THPT Kon Tum.

III. THI TIẾT DẠY TRÊN LỚP

1. Đối với GV dự thi cấp THPT

– Ban tổ chức công bố lịch thi tiết dạy trên lớp cho giáo viên dự thi vào ngày 20/02/2013 tại trường THPT Kon Tum.

Thời gian thi : Từ ngày 26/02/2013   đến ngày 9/3/2013   .

– Địa điểm thi: Tại các trường: THPT Kon Tum, THPT Duy Tân, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Lê Lợi, PT DTNT tỉnh (xem thêm chi tiết tại lịch thi cụ thê của từng trường).

2. Đối với GV dự thi cấp THCS

Ban tổ chức tổ chức bốc thăm nội dung tiết dạy bắt buộc vào 7h30 ngày 25/2/2013 tại trường PT DTNT tỉnh.

– Trên cơ sở kết quả của phần thi soạn giáo án, Ban tổ chức hoàn thành lịch thi kết dạy trên lớp và niêm yết tại trường PT DTNT tỉnh vào ngày 4/3/2013.

– Thời gian thi : Từ ngày 12/3/2013  đến ngày 23/3/2013.

– Địa điểm thi: Tại các trường THCS thuộc địa bàn thành phố Kon Tum, THCS – THSP Lý Tự Trọng, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nguyên Công Trứ, THCS Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Sinh Sắc (xem thêm chi tiết tại lịch thi cụ thể của từng trường).

3. Lưu ý:

Giáo viên nào không đạt yêu cầu của phần thi soạn giáo án (dưới 16/20 điểm) thì không tham gia phân thi tiết dạy trên lớp.

– Đối với những tiết giáo viên không tham gia dự thi, yêu cầu các trường đặt địa điểm thi tiết dạy bô trí giáo viên nhà trường giảng dạy theo kế hoạch bình thường của trường, tránh bỏ tiết.

VI. TỔNG KẾT VÀ KHEN THƯỞNG : Dự kiến ngày 30/3/2013    .

Đề nghị các đơn vị thông báo cho các cán bộ) giáo viên cỏ liên quan đến Hội thi được biết để tham gia đúng theo kế hoạch.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Phòng GDTrH