Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

Lượt xem:

Đọc bài viết

Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Căn cứ Chư­ơng trình bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân do Bộ ban hành,             Trường Cao đẳng Sư phạm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn giáo dục công dân đáp ứng nhu cầu của tỉnh.

Sở GD&ĐT