HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM  “XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG”

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM “XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG”

Lượt xem:

Ngày 31/10/2017, tại trường tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum, Sở GDĐT tỉnh Kon Tum phối hợp với Công ty AJinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án Bữa ăn học đường . Đ/c Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tham [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 29/8/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1128/SGDĐT-THMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục [...]
TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ĐỐI VỚI TRẺ EM  DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Lượt xem:

Nhằm chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ mẫu giáo nói chung, trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng vào học lớp 1 có kết quả, tạo tiền đề vững chắc cho cấp tiểu học và các cấp học phổ thông, ngày 30/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 380 về việc tăng cường tiếng Việt đối với trẻ [...]
Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII

Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII

Lượt xem:

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2016 – 2017 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc vào sáng 7/2. Hội thi diễn ra từ ngày 7/2 đến 17/3 với hơn 640 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 07/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số 1075 /SGDĐT-GDTHMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017, trong đó đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm: 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính [...]
Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 855/NGCBQLGD-NG ngày 27/7/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016-2017 qua mạng Internet, cụ thể như sau: 1. Số lượng, thành phần tham gia: Xem [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, truờng Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum báo cáo tổng kêt năm học 2015-2016 gôm các nội dung sau: 1. Về cấu trúc nội dung báo cáo chung: [...]
Tham quan học tập, trao đồi kinh nghiệm về nhân rộng mô hình VNEN

Tham quan học tập, trao đồi kinh nghiệm về nhân rộng mô hình VNEN

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 109/GPE- VNEN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục sử dụng kinh phí Dự án đối với các hoạt động trước khi kết thúc Dự án, Sở Giáo dục vả Đào tạo tố chức đợt tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm [...]
Báo cáo kết quả đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối”

Báo cáo kết quả đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối”

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1701/BGDĐT-GDTrH ngày 14/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả đồi mới sinh hoạt chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối” Nhẳm đánh giá tinh hình vả kct quá đỗi mởi sinh hoạt tổ/nhỏm chuyên môn trong trường học; sử dụng mạng “Trướne học két nỏi” trong tô chức và quán H các hoạt động [...]
Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

Lượt xem:

Căn cứ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn “Phương pháp dạy học mới môn Mĩ thuật cho giáo viên cấp tiêu học” cho cán bộ chuyên môn phụ trách giáo dục tiểu học và giáo viên cốt [...]
Đăng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

Đăng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1922/BGDĐT- GDTH ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đãng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục; đế kịp thời cho năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đăng kí thực hiện dạy [...]
Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Dào tạo hướng dan việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2015-2016 dối với môn Tiếng Anh lóp 5 (học -ỉ tiểt/tuần) như sau: 1. Mục đích, yêu cầu 1. 1. Mục đích – Thống nhất đánh giả kết quả học tập của học sinh lớp 5 học [...]
Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 102/GPE-VNEN ngày 15/4/2016 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn hiệu trưởng các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục ở trường tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum hiệu tập đại biểu tham gia lớp tập huấn trên, cụ [...]
Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

Lượt xem:

Sau hơn ba năm iriển khai Mò hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học (gọi tẳt là mô hình), mô hình đã dổi mới phương thức hoạt động của nhà trường và lớp học đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, những thành công, kinh nghiệm của mô hình cũng đã rừng bước được nhàn ra trong cả hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam [...]
Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 – Cấp Tiếu học

Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 – Cấp Tiếu học

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học nãm học 2015-2016; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đảo tạo vê Quy định dánh giả học sinh tiểu học (gọi tắt Thông tư 30); Để có cơ sớ đảnh giá kểt quà học tập của học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp 5 nói riêng, Sờ Giáo dục và [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 giáo dục mầm non

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 giáo dục mầm non

Lượt xem:

Căn cứ Công vãn số 1018/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015-2016 và Ké hoạch công tác số 61/SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. Thực hiện Cong văn số 5113/BGDĐT-GDMN ngày 06/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 về giáo [...]
Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Lượt xem:

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Đa năng trường THPT Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự lầm cấp tỉnh năm học 2015-2016. I. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI THI – Hội thi được tổ chức từ ngày 21/03/2016 đến ngày 25/03/2016. – Số lượng bộ đồ dùng, đồ [...]
Công nhận kết quả Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Công nhận kết quả Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Lượt xem:

Ngày 24 tháng 3 năm 2016. Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định về việc công nhận kết quả Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh, năm học 2015-2016 Nội dung Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp xin xem file đính kèm. [...]
Triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2016

Triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 381/SLĐTBXH-BTXH ngày 09/3/2016 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về xây dựng kế hoạch thực hiện Đe án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016; Căn cứ Kế hoạch số 1961/KH-UBND ngày 29/10/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Đe án trợ giúp người khuyết tật ừên địa [...]
Tập huấn cốt cán về triển khai “Trường học kểt nổi” và quản lý dữ liệu GDTH qua mạng thông tin trực tuyến

Tập huấn cốt cán về triển khai “Trường học kểt nổi” và quản lý dữ liệu GDTH qua mạng thông tin trực tuyến

Lượt xem:

Thực hiện chủ trương triển khai ‘Trường học kết nối” nhằm mục đích bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và quân lý dữ liệu trường tiêu học. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cốt cán về triền khai thực hiện các hoạt động và quản [...]
Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum, để có cơ sở đề xuất cho Unicef tìm nhà tài trợ hỗ trợ nâng cao việc dạy và học môn Ảm nhạc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cấp tiểu học, THCS tại tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị [...]
Giấy mời Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Giấy mời Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 61/SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 của Sớ Giáo dục vả Đào tạo về Kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức HỘi thi đồ dùng, đô chơi mâm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016; ngày 25 thảng 3 năm 2016, Hội thi kết thúc. Sở [...]
Phối hợp triển khai chương trình Phẫu thuật cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch

Phối hợp triển khai chương trình Phẫu thuật cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 313/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 08/3/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum vê việc phôi hợp triên khai chương trình phâu thuật cho trẻ em bị khe hở môi, hở hàm êch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố thông báo đến các trường mâm non, tiểu học và trung [...]
Thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non tỉnh Kon Tum năm hoc 2015-2016

Thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non tỉnh Kon Tum năm hoc 2015-2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non năm học 2015-2016, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích – Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi của giáo viên mầm non phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng theo yêu cầu Chương trình giáo [...]
Trang 1 / 3123 »