Tố chức hội thảo phát triến đội ngũ CBQL GD tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện

Tố chức hội thảo phát triến đội ngũ CBQL GD tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện

Lượt xem:

Số tư liệu: 11/TB Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Sở [...]
Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

Lượt xem:

 file đính kèm Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc, cụ thể như sau: I.   CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 1.Chủ đề “Yêu thương và chia sẻ 2.Khẩu hiêu –     Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. [...]
Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Lượt xem:

 file đính kèm Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum năm học 2013-2014 Danh sách thí sinh trúng tuyển ngạch giáo viên, danh sách thí sinh trúng tuyển ngạch nhân viên, danh sách thí sinh không trúng tuyển ngạch giáo viên, danh sách thí sinh không trúng tuyển ngạch nhân viên cụ thể xin [...]
Kiểm tra sát hạch đối với thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh

Kiểm tra sát hạch đối với thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh

Lượt xem:

Số tư liệu: 75/TB-HDXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GD&ĐT Kon Tum thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 như sau:  I. Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2013-2014 II. Trả lại hồ sơ dự [...]
Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 72/TB-HDXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 Theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở GD&ĐT Nay, thông báo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở [...]
Thông báo làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu

Thông báo làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu

Lượt xem:

Số tư liệu: 1583/TB-SGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Ngày 15/11/2013, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum có thông báo số 65/TB-BHXH về việc lập hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu.  Để thực hiện Quyết [...]
Đính chính, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Đính chính, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 1528/HDLN-SGDÐT-SNV Ngày ban hành: File đính kèm: đính kèm Ngày 18/11/2013, Liên ngành Sở GD&ĐT – Sở Nội vụ đã có hướng dẫn số 98/HDLN-SGDĐT-SNV về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. Qua phản ánh của các đơn vị và sau khi đối chiếu với các văn bản liên quan, Sở Giáo dục và Đào [...]
Thông báo bổ sung về thời gian tuyển dụng viên chức

Thông báo bổ sung về thời gian tuyển dụng viên chức

Lượt xem:

Số tư liệu: 72/TB-HÐXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Căn cứ Thông báo số 69/TB-SGDĐT, ngày 02/12/2013 của Sở GD&ĐT Kon Tum v/v tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2013-2014; Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014; Theo yêu cầu nhiệm vụ [...]
Thông báo tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Thông báo tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 69/TB-SGD&ÐT Ngày ban hành: File đính kèm: đính kèm1 đính kèm2 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc năm 2013-2014 như sau:  Hình thức tuyển dụng: 1. Tuyển thẳng đối với các đối tượng sau: – Sinh viên cử tuyển (các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học) các chuyên ngành phù [...]
Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014  Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014 Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Lượt xem:

Số tư liệu: 98/HDLN-SGDÐT-SNV Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014 [...]
Tăng cường hoạt động bình đẳng giới và VSTBPN nhân ngày 20/10

Tăng cường hoạt động bình đẳng giới và VSTBPN nhân ngày 20/10

Lượt xem:

    Số tư liệu: 1305/SGDÐT-BVSTBPN Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Nhân kỷ niệm ngày thành lập nói Liên hiệp Phụ nữ 20/10/1930-20/10/2013, Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Sở, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố căn cứ Công văn số 479/SGDĐT ngày 03/5/2013 của Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trình công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành [...]
Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại TP Kon Tum

Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại TP Kon Tum

Lượt xem:

Số tư liệu: 24/TB-SGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Ngày 22/8/2013, Hội đồng xét thuyên chuyển giáo viên đã tổ chức họp xét và Giám đốc Sở giao phòng chức năng hoàn tất thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các huyện về thành phố Kon Tum. Kết quả có 5 hồ sơ được thuyên chuyển. Các hồ sơ thống nhất đề nghị thuyên chuyển [...]
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Lượt xem:

 file đính kèm Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – [...]
UBND tỉnh công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

UBND tỉnh công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Lượt xem:

Đồng chí Trần Văn Thu – Trưởng phòng CNTT, Sở GD&ĐT giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum kể từ ngày 15/8/2013 Ngày 14 tháng 8 năm 2013, tại UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Văn Thu [...]
Thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Kon Tum

Thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Kon Tum

Lượt xem:

Số tư liệu: 31/TB-SGD&ÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Giáo viên biên chế các huyện, các trường trực thuộc Sở có đủ 3 năm công tác đối với nữ và 5 năm công tác đối với nam, xếp loại giáo viên năm học 2012-2013 từ đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đối với giáo viên về trường Mầm non THSP, TH THSP phải có [...]
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem:

Số tư liệu: 07/2013/TTLT-BGDÐT-BNV-BTC Ngày ban hành: File đính kèm:  thongtulientich Áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp . . . đối với nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  Xem nội dung cụ thể trong văn bản kèm theo Sở GD&ĐT [...]
Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Sở GD&ĐT ban hành về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên, CS HCM, Hội Sinh viên Việt nam, Hội LHTN Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Sở GD&ĐT ban hành về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên, CS HCM, Hội Sinh viên Việt nam, Hội LHTN Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

Lượt xem:

25/6/2013 (GMT+7)  Bản in Số tư liệu: 13/2013/QÐ-TTg Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Quy định này áp dụng trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề bao gồm: Các đại học, học viện, trường đại học, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên . . .  Xem nội dung văn bản kèm theo Sở [...]
Tài liệu về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới

Tài liệu về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới

Lượt xem:

File đính kèm:  đính kèm Phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ VN và ý nghĩa của việc trau dồi phẩm chấtđạo đức, . Đặc điểm thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những tác động tích cực, tiêu cực tới phẩm chất đạo đức người phụ nữ  Xem nội dung cụ thể kèm theo. Sở GD&ĐT [...]
Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012-2013

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012-2013

Lượt xem:

Số tư liệu: 659/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Các đơn vị trực thuộc Sở đánh giá cán bộ công chức theo Công văn số 1767/SNV-CCVC ngày 22/11/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; đánh giá viên chức theo Công văn số 1680/SNV-CCVC ngày 26/10/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. Xem nội dung cụ thể trong file kèm theo. Sở GD&ĐT [...]
Báo cáo danh sách công chức, viên chức đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ

Báo cáo danh sách công chức, viên chức đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ

Lượt xem:

Số tư liệu: 598/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Nhằm nắm rõ số liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ, từ đó có kế hoạch phát huy tốt vai trò của đội ngũ nảy trong việc nâng cao chất lượng quản lý quản lý giáo dục và chất lượng dạy học tại các [...]
Báo cáo kết quả khác phục khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 khóa XI

Báo cáo kết quả khác phục khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 khóa XI

Lượt xem:

Số tư liệu: 455/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Để tổng hợp, đánh giá kết quả bước đầu về thực hiện NQTW4 khóa XI, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 1. Báo cáo kết quả khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê [...]
Triển khai tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015

Triển khai tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015

Lượt xem:

Số tư liệu: 206/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGD&ĐT ngày 24/01/2013 triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015. 1 Mục đích, yêu cầu: Kế hoạch triển khai thực [...]
Bổ sung kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT lần thứ VII năm học 2012-2013

Bổ sung kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT lần thứ VII năm học 2012-2013

Lượt xem:

Số tư liệu: 132/KH-GDTrH Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các đơn vị một số nội dung công việc cụ thể của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THI’T lẩn thứ VII năm học 2012-2013 như sau: I. KHAI MẠC HỘI THI Thời gian: 7h00 ngày 20/02/2013 – Địa điểm: Nhà Đa [...]
Tuyển sinh các lớp Cao học khóa 27 đặt tại phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Tuyển sinh các lớp Cao học khóa 27 đặt tại phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Lượt xem:

Số tư liệu: 32/TB-PHKT Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, khoa [...]
Trang 2 / 3«123 »