Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014 Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 98/HDLN-SGDÐT-SNV
Ngày ban hành:
File đính kèm:  file đính kèm

Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014

 Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Sở GDDT, SNV