Đính chính, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 1528/HDLN-SGDÐT-SNV
Ngày ban hành:
File đính kèm: đính kèm

Ngày 18/11/2013, Liên ngành Sở GD&ĐT – Sở Nội vụ đã có hướng dẫn số 98/HDLN-SGDĐT-SNV về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. Qua phản ánh của các đơn vị và sau khi đối chiếu với các văn bản liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ thống nhất chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong văn bản nêu trên.

 Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Sở GDĐT, SNV