Hướng dẫn triển khai Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo Ngày 07/02/2017 Sở GDĐT đã ban hành Công văn số126/SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó hướng dẫn cụ thể việc xét duyệt, phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ; việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí; quy trình hỗ trợ gạo cho học sinh…

Danh sách các thôn làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do đị hình cách trở, đi lại khó khăn được quy định tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UB  ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Kon Tum.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.