Làm việc với đoàn kiểm tra Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 1166/TB-SGDÐT
Ngày ban hành:
File đính kèm:

Phòng GD&ĐT Kon Tum, Trường THPT Kon Tum chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra Tại Sở GD&ĐT, các đơn vị về triển khai thực hiện Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam.