Tăng cường hoạt động bình đẳng giới và VSTBPN nhân ngày 20/10

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

Số tư liệu: 1305/SGDÐT-BVSTBPN
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Nhân kỷ niệm ngày thành lập nói Liên hiệp Phụ nữ 20/10/1930-20/10/2013, Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Sở, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố căn cứ Công văn số 479/SGDĐT ngày 03/5/2013 của Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trình công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2013 chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS tăng cường tố chức một số hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm:

– Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, quy định của Nhà nước về đẳng giới và VSTBPN;

-Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

-Tạo điều kiện để nữ CBGVNV có dịp gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt, học tập  bổ ích, tuyên dương kịp thời các điển hình trong công tác VSTBPN

Đối với học sinh, tổ chức ngoại khóa, báo cáo chuyên đề, thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới… một cách phù hợp, hiệu quả.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Phòng TCCB