Thông báo bổ sung về thời gian tuyển dụng viên chức

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 72/TB-HÐXTVC
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Căn cứ Thông báo số 69/TB-SGDĐT, ngày 02/12/2013 của Sở GD&ĐT Kon Tum v/v tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2013-2014; Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014; Theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở GD&ĐT, Nay, thông báo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 như sau:

  1.                Đối với hồ sơ dự tuyển:

Đối với thí sinh dự tuyển là người dân tộc thiểu số khi nộp hồ sơ dự tuyển phải đem theo sổ hộ khẩu bản gốc để đối chiếu với bản hộ khẩu phô tô có chứng thực  trong bì hồ sơ theo yêu cầu.

  1. Thời gian xét tuyển:

–         Thí sinh học quy chế làm bài sát hạch: ngày 02/01/2014.

–         Tổ chức sát hạch tuyển dụng: ngày 03/01/2014.

–         Xét tuyển, hoàn thành hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng: ngày 04/01/2014.

–         Phê duyệt kết quả tuyển dụng: ngày 05/01/2014.

–       Thông báo kết quả tuyển dụng, tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo (nếu có): từ 06/01/2014 đến 15/01/2014.

–      Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc, phân công công tác và hợp đồng lao động đối với người trúng tuyển: từ 16/01/2014 đến 20/01/2015.

Phòng TCCB