Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 72/TB-HDXTVC
Ngày ban hành:
File đính kèm:  đính kèm

Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở GD&ĐT

Nay, thông báo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 như sau:

Về thời gian xét tuyển:

– Thí sinh học quy chế làm bài sát hạch: 02/01/2014.

– Tổ chức sát hạch tuyển dụng: 03/01/2014.

– Xét tuyển hoàn thành hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng: ngày 04/01/2014

– Phê duyệt kết quả tuyển dụng: ngày 05/01/2014

 – Thông báo kết quả tuyển dụng, tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo (nếu có): từ 06/01/2014 đến 15/01/2014.

– Kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc, phần công công tác và hợp đồng lao động đối với người trúng tuyển: từ 16/01/2014 đến 20/01/2014

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

 Phòng TCCB