Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại TP Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 24/TB-SGDÐT
Ngày ban hành:
File đính kèm:  file đính kèm

Ngày 22/8/2013, Hội đồng xét thuyên chuyển giáo viên đã tổ chức họp xét và Giám đốc Sở giao phòng chức năng hoàn tất thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các huyện về thành phố Kon Tum. Kết quả có 5 hồ sơ được thuyên chuyển.

Các hồ sơ thống nhất đề nghị thuyên chuyển gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Thảo

2. Ông Đỗ Thanh Tuấn

3. Bà Lò Thị Minh Hạnh

4. Bà Bùi Thị Tuyết

5. Bà Tô Thiên Trâm

Có 2 trường hợp chưa giải quyết thuyên chuyển gồm:

1. Ông Nguyễn Thái hòa

2. Bà Nguyễn Thị Thanh tâm

Xem cụ thể trong văn bản kèm theo.

Sở GD&ĐT