Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 07/2013/TTLT-BGDÐT-BNV-BTC
Ngày ban hành:
File đính kèm:  thongtulientich

Áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp . . . đối với nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 Xem nội dung cụ thể trong văn bản kèm theo

Sở GD&ĐT