UBND tỉnh công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đồng chí Trần Văn Thu – Trưởng phòng CNTT, Sở GD&ĐT giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum kể từ ngày 15/8/2013

Ngày 14 tháng 8 năm 2013, tại UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Văn Thu – Trưởng phòng Công nghệ Thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon tum giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum kể từ ngày 15/8/2013.

Cùng nhận quyết định với đồng chí Trần Văn Thu có 4 đồng chí :

  1. Bổ nhiệm đồng chí Bloong Tiến – Bí thư Huyện ủy Đăk Glei, giữ chức Giám đốc Sở Lao động, Thương binh-Xã hội tỉnh.
  2. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.
  3. Bổ nhiệm đồng chí A Kang – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Thầy giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.
  4. Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trương Thị Linh – Phó Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn chúc mừng và căn dặn các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị mới phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở GD&ĐT